• SeaSolutions ønsker å ta sin del av dette ansvaret

  • SeaSolutions ønsker å rense havbunnen for uønskede arter

  • SeaSolutions bidrar med løsninger for å oppnå et renere miljø

NB!

Det er ikke tillatt å gjengi denne artikkelen eller deler av den uten tillatelse fra Sea Solutions AS. Vi aksepterer derimot at det linkes til websiden vår for ytterligere info.
Vi vil gjøre oppmerksom på at prinsippet beskrevet er patentsøkt, og det er dermed Sea Solutions AS  sin eiendom.

Siden tidenes morgen har fiskegarn vært benyttet til å fange eller holde på fisk...

 

Helt til Sea Solutions AS kom på en helt ny, og faktisk motsatt måte å bruke garn på.

Undertegnede satt i bilen og hørte på en radioreportasje om de store problemene med lakselus i oppdrettsnæringen. Dagen før hadde vi vært ute og trukket krabbegarn, bildet over er faktisk fra den aktuelle dagen.
Da kom plutselig ideen om et fleksibelt garn. Kort og godt et garn laget av elastisk tråd som slapp fisken i gjennom, i stedet for å holde på den.

Fleksibel tråd ble innkjøpt fra den lokale sybutikken, og så var det å sette i gang å flette garn. En test med en 1,5 liters saftflaske ble suksess, og dermed begynte snøballen og rulle.

Prinsippet

Vårt prinsipp skiller seg fra alle andre kjente metoder i dag, og den er:

  • Enkel
  • Rimelig
  • Miljøvennlig

Metoden går ut på å plassere en patentsøkt innretning som vi har valgt å kalle FlexTrap i hver merde, hvor fisken selv utfører jobben. FlexTrap er en barriere av elastisk nett som plasseres tvers over hele merden, og for hver passering av FlexTrap blir lakselusene fjernet fra fisken ved at maskene tett omslutter fiskens kropp og "skreller" av lusene. Det tilføres altså ingen energi, fisken svømmer som kjent rundt i merdene hele tiden, og vil med jevne mellomrom passere FlexTrap av seg selv. Vi har også en teori om at fisken føler velvære når lusa blir borte, og aktivt vil oppsøke garnet ved behov. Man ser denne typen oppførsel i naturen, at fisken gnir seg mot ting for å prøve å kvitte seg med plageåndene.
Vi har innhentet data fra næringen, forskere samt patentstyret gjennom en forundersøkelse der, og ingen innretninger som ligner denne er funnet.

Teorien er videre at lus som eventuelt overlever denne behandlingen og finner seg en ny vert, kun får noen minutters fred før de "skrelles" av igjen. Mulighetene er også store for at egglederne til hunnlusa ødelegges ved første passering, men uansett så får de verken spist eller formert seg som de skal, og populasjonen dør ut eller minimeres til et naturlig nivå i løpet av kort tid fordi de gode livsbetingelsene til lusa blir forstyrret og delvis ødelagt. Det er heller ikke nødvendig å fjerne eller samle opp lus, de forsvinner i dypet helt naturlig. Ingen medikamenter benyttes, og som en hyggelig bieffekt vil man muligens kunne trappe ned på medikamenter for å behandle sår på fisken, da disse også vil minimeres betraktelig når lusa blir mer eller mindre borte.

Enkelt, men genialt mener vi.

 

Bjørn Trevland - Oppfinner
Jan Ove Reppesgård og Jo Inge Dalland - Medoppfinnere

Prinsippet er patentsøkt den 14.12.2015

e-max.it: your social media marketing partner

Aktuelt

Prosjekt "Lakselusfjerning"

SeaSolutions arbeider for tiden med en revolusjonerende løsning for mekanisk fjerning av lakselus...

Se vår egen video fra området mellom Hui og Bukkholmen.

Viksfjord: Stillehavsøstersen i ferd med å invadere fjorden

– Det er mange hundre tusen stillehavsøsters, hvor mange vet vi ikke, men det er store tettheter, sier Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet.

Kveler alt på sin vei

Stillehavsøstersen kan bli et alvorlig problem for marint liv langs kysten vår. Den vokser raskt, produserer millioner av egg og blir opptil 30 år gammel.

SeaSolutions er godt i gang med å utvikle en løsning for fjerning av Stillehavsøsters i stor skala.

Først dekkes hele havbunnen, og med tiden dannes rev

Flere og flere friområder vokser igjen

SeaSolutions har så smått begynt å arbeide med en løsning som kan benyttes til å fjerne uønskede organismer i strandsonen. For eksempel alger, enkelte tang og tarearter og lignende.

Bilde fra Viksfjord hvor Indre Viksfjord Vel fjerner grønnalger som truer ålegrasset

En delikatesse

Årlig importeres Stillehavsøsters for nær 6 mill. kroner til Norge. Vi har i dag en egen bestand av disse, som faktisk er bedre på smak enn de importerte.

SeaSolutions arbeider med løsninger for innhøsting av østers, og har gjort avtale med godkjent mottak. 

En gourmetopplevelse

Milliardkostnader

De totale kostnadene i forbindelse med lakselus var i 2014 estimert til å ligge på mellom 3-4 milliarder kroner. Man ser en kraftig kostnadsøkning for næringen de siste årene. Økningen beskrives som en kostnadseksplosjon.

SeaSolutions arbeider med en mekanisk løsning for lakselusfjerning, som vi håper og tror kan minimere problemet betraktelig.

Et typisk oppdrettsanlegg for laks

Fra nyhetene

 

Svenskene sliter med østers

1400 individer per kvadratmeter
observert 

 

Havbunnen full av døde østers

Naturvernforbundet frykter
global østerskatastrofe.

 

Åfjordbedrift rammes

Åfjord-bedrift rammes av
kampen mot lakselusa

 

Artskart stillehavsøsters

Tjenesten Artskart 1.6
leveres av Artsdatabanken

Vi har 6 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikkelvisninger
21748

Sosiale medier: