• SeaSolutions ønsker å ta sin del av dette ansvaret

  • SeaSolutions ønsker å rense havbunnen for uønskede arter

  • SeaSolutions bidrar med løsninger for å oppnå et renere miljø

 

Skjermdump fra Intrafish.no

Intrafish har i forbindelse med en artikkel om vårt prinsipp for mekanisk fjerning av lakselus vært i kontakt med et par fagpersoner innen området. De har ikke den helt store troen på prinsippet, og stiller flere kritiske spørsmål rundt konseptet. Vi svarer her på disse spørsmålene så godt vi kan, men det presiseres at dette baserer seg på våre antagelser. Vi har god tro på konseptet, og har lagt dette frem for flere andre fagfolk, som faktisk har troen på dette. Imidlertid gjenstår det som vi sier til Intrafish masse forskning rundt dette før en kommersialisering kan bli en realitet.

Professor Frank Nilsen, leder ved det nasjonale lakselussenteret sier følgende:

"For det første skal du få fisken til å svømme gjennom noe som er veldig tett rundt fisken. Samtidig skal det være så stramt at lusen skrapes av. Jeg tror ikke at en får fisken til å gå gjennom det selv. Den må antakeligvis presses gjennom."

Sea Solutions er oppmerksom på at laksen skyr hindringer, og ikke naturlig vil oppsøke et slikt nett. Her finnes det imidlertid flere mulige løsninger:


• Det er mulig fisken vil passere dersom man mater på annenhver side av nettet

• Man kan "trekke" nettet over merden, slik at laksen må passere i gjennom. Dette vil i en kort periode stresse fisken, men andre metoder som går ut på å samle fisken, for eksempel sortering eller enkelte andre avlusningsmetoder skaper også stress hos fisken.

• Vi tror også veldig på at man kan trene opp fisken til å gå igjennom nettet ved å "trene" den opp fra smolt stadium. Dette burde absolutt være interessant for smoltoppdrettere, å kunne selge ferdig opptrent smolt.

• Det er også en mulighet for at laksen vil tilvenne seg installasjonen over tid, og ikke se på den som et hinder, men heller som noe naturlig.

• En siste lille (men ikke helt usannsynlig mulighet) er at fisken vil føle velvære ved å passere gjennom nettet. Man ser jo at fisken forsøker å kvitte seg med lusa ved å gni seg mot ting, hoppe etc.

Vi kan også avkrefte at nettet er veldig stramt rundt fisken, våre forsøk viser at en laks (død) passerer nærmest friksjonsfritt i gjennom nettet, tilsynelatende uten å skade slimet.

Parasittolog Eirik Sterud stiller følgende spørsmål:


• Hva skal til for å få laksen til å svømme igjennom?
  - Her har vi nevnt flere metoder ovenfor.

• Hvordan takles ulike fiskestørrelser?
  - Vi har nå prøver av nett med tre forskjellige maskestørrelser, nettet er meget fleksibelt, så det er mulig det holder å benytte to forskjellige. Disse kan være tilstede i merden samtidig, og man trekker det inaktive nettet inn til merdekanten når denne ikke skal brukes.

• Setter fisken seg fast?
  - Våre forsøk viser at vi kan føre en fisk på kryss og tvers og frem og tilbake gjennom mange masker samtidig, men så lenge fisken kan opprettholde en liten fremdrift så glir den lett ut av floken.

• Vil lusen bare skyves/flykte bak mot haleroten?
  - Det kan tenkes at den bare skyves mot haleroten, forskning vil gi svar på dette. At den i det hele tatt rekker å flykte har vi liten tro på.

• Lusen sitter veldig godt, men hvis lusen mot formodning faller av, hva skjer med den? Går den videre til neste fisk?
  - Våre kilder sier noe helt annet, nemlig at lusa ikke sitter så godt fast. Nettet angriper forøvrig lusa så tett ned mot fiskens kropp at det er lite trolig at den ikke blir skjøvet av fisken.
Lakselus er etter vår forståelse dårlige svømmere, spesielt i stadiet etter påslag, så dersom den finner seg en ny vert så gjelder dette sannsynligvis et helt tilfeldig fåtall. Vi ser for oss en løsning hvor nettet enten står permanent, i så fall vil fisken passere nettet på nytt etter en halv runde i merden, og lusa faller av igjen.  Om man velger å trekke nettet over merden ved behov en gang i blant blir uansett de gjenværende lusa utsatt for behandlingen en gang til.

Dessuten har vi stor tro på at hunnlusas eggledere, samt sugemekanismen til de all lus vil ødelegges av denne behandlingen. Uten hunnlus blir det ikke flere fremtidige generasjoner, og populasjonen vil dø ut over tid. FlexTrap prinsippet tar tida til hjelp for å bekjempe lakselusa, og tid har man nok av her.

Målet vårt er å lage "et helvete på laks" for Lepeophtheirus salmonis salmonis.

 Vi ser veldig gjerne at folk kommenterer sine synspunkter på prinsippet vårt, positive som negative i feltet under.

 

e-max.it: your social media marketing partner

Aktuelt

Prosjekt "Lakselusfjerning"

SeaSolutions arbeider for tiden med en revolusjonerende løsning for mekanisk fjerning av lakselus...

Se vår egen video fra området mellom Hui og Bukkholmen.

Viksfjord: Stillehavsøstersen i ferd med å invadere fjorden

– Det er mange hundre tusen stillehavsøsters, hvor mange vet vi ikke, men det er store tettheter, sier Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet.

Kveler alt på sin vei

Stillehavsøstersen kan bli et alvorlig problem for marint liv langs kysten vår. Den vokser raskt, produserer millioner av egg og blir opptil 30 år gammel.

SeaSolutions er godt i gang med å utvikle en løsning for fjerning av Stillehavsøsters i stor skala.

Først dekkes hele havbunnen, og med tiden dannes rev

Flere og flere friområder vokser igjen

SeaSolutions har så smått begynt å arbeide med en løsning som kan benyttes til å fjerne uønskede organismer i strandsonen. For eksempel alger, enkelte tang og tarearter og lignende.

Bilde fra Viksfjord hvor Indre Viksfjord Vel fjerner grønnalger som truer ålegrasset

En delikatesse

Årlig importeres Stillehavsøsters for nær 6 mill. kroner til Norge. Vi har i dag en egen bestand av disse, som faktisk er bedre på smak enn de importerte.

SeaSolutions arbeider med løsninger for innhøsting av østers, og har gjort avtale med godkjent mottak. 

En gourmetopplevelse

Milliardkostnader

De totale kostnadene i forbindelse med lakselus var i 2014 estimert til å ligge på mellom 3-4 milliarder kroner. Man ser en kraftig kostnadsøkning for næringen de siste årene. Økningen beskrives som en kostnadseksplosjon.

SeaSolutions arbeider med en mekanisk løsning for lakselusfjerning, som vi håper og tror kan minimere problemet betraktelig.

Et typisk oppdrettsanlegg for laks

Fra nyhetene

 

Svenskene sliter med østers

1400 individer per kvadratmeter
observert 

 

Havbunnen full av døde østers

Naturvernforbundet frykter
global østerskatastrofe.

 

Åfjordbedrift rammes

Åfjord-bedrift rammes av
kampen mot lakselusa

 

Artskart stillehavsøsters

Tjenesten Artskart 1.6
leveres av Artsdatabanken

Vi har 12 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikkelvisninger
21748

Sosiale medier: