• SeaSolutions ønsker å ta sin del av dette ansvaret

  • SeaSolutions ønsker å rense havbunnen for uønskede arter

  • SeaSolutions bidrar med løsninger for å oppnå et renere miljø

 Havbruksstasjonen i Tromsø

Sea Solutions AS har de siste dagene gjennomført forprosjektet "Proof of Concept" på Havbruksstasjonen i Tromsø sammen med vår FoU partner Nofima AS.
Målet med dette forprosjektet var å verifisere om lakselus faller av når fisk ledes i gjennom nettet.

Et helt klart svar på dette er: Ja, lakselus faller av når fisk ledes i gjennom nettet.

Sea Solutions betegner forsøkene som meget vellykkede, og de ga oss langt mer informasjon enn vi hadde forventet på forhånd.

Vi fikk bekreftet at en stor andel av lusene faller av ved passering av nettet. Vi har på nært hold observert hvordan nettet føyer seg etter fisken, og har allerede klare indikasjoner på hvilke endringer som kan gjøres for ytterligere å øke andelen av lus som faller av.
Dette er små endringer på tråd, maskevidde og selve utformingen av maskene. Rett og slett en optimalisering av produktet. 

 På forhånd har det fra fagpersonell blant annet blitt uttalt følgende til pressen om vårt produkt:

" For det første skal du få fisken til å svømme gjennom noe som er veldig tett rundt fisken. Samtidig skal det være så stramt at lusen skrapes av.
Jeg tror ikke at en får fisken til å gå gjennom det selv. Den må antakeligvis presses gjennom"

Sitat Professor Frank Nilsen, leder ved det nasjonale lakselussenteret til magasinet Intrafish tidligere i år.

Under våre forsøk lot vi fire stk. halvkilos fisk være alene i et forsøkskar uten noen som helst ytre påvirkning. Disse ble observert og filmet fra et annet rom gjennom et takmontert kamera.
Etter om lag 5 minutter passerte den første fisken gjennom nettet. Få sekunder senere returnerer den igjen. (Se video under artikkelen)
I løpet av 4 minutter, observere vi 5 passeringer gjennom nettet på denne fisken.

Når vi returnerer til laboratoriet 18 timer senere observerer vi at flere av fiskene svømmer tilsynelatende helt uanfektet frem og tilbake gjennom nettet, som om dette var noe helt naturlig.
Hvor mange passeringer disse hadde hatt i løpet av natten er umulig å dokumentere, men vi vil anta at det har vært ganske mange.
Vi kan da også anta at dette tilsvarer ganske lang tid i en merd, hvor hyppigheten av passeringer per fisk vil bli langt lavere.

Det ble ikke foretatt noen målinger på slim / finne-slitasjer under disse forsøkende, men fra et "ikke faglig" perspektiv syntes vi at fiskens utseende og adferd etter 18 timer med passasjer ikke indikerte at dette vil bli noe dramatisk problem. Videre forskning på dette kommer i et "Fase 2" forsøk senere.

 Forsøk med 2 kg. laks

Forsøk med 2 kg. laks

Det ble også foretatt et par forsøk med større laks (2 kg.)
Disse forsøkene ble om mulig ennå mer vellykkede, da det ble brukt et mer optimalisert nett.
Dette resulterte i at nær dobbelt så stor andel av lusene falt av, så et større skala forsøk med slik laks er nå et mål for Sea Solutions.
Også denne fisken svømte gjennom av seg selv, men dette virket mer som tilfeldig passering.

All fisk som ble benyttet i forsøkene var godkjent forsøksfisk, som ble forskriftsmessig bedøvet før håndtering.
Forsøkene er gjennomført med økonomisk støtte fra Oslofjordfondet.

Resyme fra forsøkene

Slow motion studie av fiskens passeringer

 

 
e-max.it: your social media marketing partner

Aktuelt

Prosjekt "Lakselusfjerning"

SeaSolutions arbeider for tiden med en revolusjonerende løsning for mekanisk fjerning av lakselus...

Se vår egen video fra området mellom Hui og Bukkholmen.

Viksfjord: Stillehavsøstersen i ferd med å invadere fjorden

– Det er mange hundre tusen stillehavsøsters, hvor mange vet vi ikke, men det er store tettheter, sier Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet.

Kveler alt på sin vei

Stillehavsøstersen kan bli et alvorlig problem for marint liv langs kysten vår. Den vokser raskt, produserer millioner av egg og blir opptil 30 år gammel.

SeaSolutions er godt i gang med å utvikle en løsning for fjerning av Stillehavsøsters i stor skala.

Først dekkes hele havbunnen, og med tiden dannes rev

Flere og flere friområder vokser igjen

SeaSolutions har så smått begynt å arbeide med en løsning som kan benyttes til å fjerne uønskede organismer i strandsonen. For eksempel alger, enkelte tang og tarearter og lignende.

Bilde fra Viksfjord hvor Indre Viksfjord Vel fjerner grønnalger som truer ålegrasset

En delikatesse

Årlig importeres Stillehavsøsters for nær 6 mill. kroner til Norge. Vi har i dag en egen bestand av disse, som faktisk er bedre på smak enn de importerte.

SeaSolutions arbeider med løsninger for innhøsting av østers, og har gjort avtale med godkjent mottak. 

En gourmetopplevelse

Milliardkostnader

De totale kostnadene i forbindelse med lakselus var i 2014 estimert til å ligge på mellom 3-4 milliarder kroner. Man ser en kraftig kostnadsøkning for næringen de siste årene. Økningen beskrives som en kostnadseksplosjon.

SeaSolutions arbeider med en mekanisk løsning for lakselusfjerning, som vi håper og tror kan minimere problemet betraktelig.

Et typisk oppdrettsanlegg for laks

Fra nyhetene

 

Svenskene sliter med østers

1400 individer per kvadratmeter
observert 

 

Havbunnen full av døde østers

Naturvernforbundet frykter
global østerskatastrofe.

 

Åfjordbedrift rammes

Åfjord-bedrift rammes av
kampen mot lakselusa

 

Artskart stillehavsøsters

Tjenesten Artskart 1.6
leveres av Artsdatabanken

Vi har 18 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikkelvisninger
21748

Sosiale medier: