• SeaSolutions ønsker å ta sin del av dette ansvaret

  • SeaSolutions ønsker å rense havbunnen for uønskede arter

  • SeaSolutions bidrar med løsninger for å oppnå et renere miljø

Vi ønsker nå et samarbeid med oppdrettere for ytterligere testing

Sea Solutions ønsker med dette å informere om noen resultater fra de innledende forsøkene som ble utført i Tromsø på forsommeren. Vårt prinsipp for fjerning / redusering av lakselus viste seg gjennom disse forsøkene å være meget lovende. I tillegg til å bevise at nettet fjerner en stor andel av lusene ved hver passering, fikk vi også helt tydelige indikasjoner på at fisken selv oppsøkte nettet og svømte gjennom, tilsynelatende helt uten skadevirkninger. Dette betyr at prinsippet nå kan testes ut i større skala, dette ved å plassere ut enkelte seksjoner i en merd og observere fiskens reaksjoner på disse.
Vi ønsker i den forbindelse å komme i forbindelse med aktører i næringen som er innovative nok til å hjelpe oss å få til en slik test. Vi trenger kort og godt tilgang til en merd med fisk, helst stor fisk for å prøve dette ut i praksis.
Om dette høres risikabelt ut, så kan det være en ide å teste det ut på fisk som er slakteferdig, f.eks siste uke før slakting.
Interesserte aktører bes ta kontakt med Bjørn Trevland, enten på telefon 93 23 55 62 eller på mail Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Under vises konklusjonen fra Nofima sin rapport, pluss den samme tabellen fra vår egen rapport, hvor effektiviteten også er dokumentert.

Tabell fra Nofimarapport

 Tabell fra rapport Oslofjordfondet

 
e-max.it: your social media marketing partner

Aktuelt

Prosjekt "Lakselusfjerning"

SeaSolutions arbeider for tiden med en revolusjonerende løsning for mekanisk fjerning av lakselus...

Se vår egen video fra området mellom Hui og Bukkholmen.

Viksfjord: Stillehavsøstersen i ferd med å invadere fjorden

– Det er mange hundre tusen stillehavsøsters, hvor mange vet vi ikke, men det er store tettheter, sier Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttet.

Kveler alt på sin vei

Stillehavsøstersen kan bli et alvorlig problem for marint liv langs kysten vår. Den vokser raskt, produserer millioner av egg og blir opptil 30 år gammel.

SeaSolutions er godt i gang med å utvikle en løsning for fjerning av Stillehavsøsters i stor skala.

Først dekkes hele havbunnen, og med tiden dannes rev

Flere og flere friområder vokser igjen

SeaSolutions har så smått begynt å arbeide med en løsning som kan benyttes til å fjerne uønskede organismer i strandsonen. For eksempel alger, enkelte tang og tarearter og lignende.

Bilde fra Viksfjord hvor Indre Viksfjord Vel fjerner grønnalger som truer ålegrasset

En delikatesse

Årlig importeres Stillehavsøsters for nær 6 mill. kroner til Norge. Vi har i dag en egen bestand av disse, som faktisk er bedre på smak enn de importerte.

SeaSolutions arbeider med løsninger for innhøsting av østers, og har gjort avtale med godkjent mottak. 

En gourmetopplevelse

Milliardkostnader

De totale kostnadene i forbindelse med lakselus var i 2014 estimert til å ligge på mellom 3-4 milliarder kroner. Man ser en kraftig kostnadsøkning for næringen de siste årene. Økningen beskrives som en kostnadseksplosjon.

SeaSolutions arbeider med en mekanisk løsning for lakselusfjerning, som vi håper og tror kan minimere problemet betraktelig.

Et typisk oppdrettsanlegg for laks

Fra nyhetene

 

Svenskene sliter med østers

1400 individer per kvadratmeter
observert 

 

Havbunnen full av døde østers

Naturvernforbundet frykter
global østerskatastrofe.

 

Åfjordbedrift rammes

Åfjord-bedrift rammes av
kampen mot lakselusa

 

Artskart stillehavsøsters

Tjenesten Artskart 1.6
leveres av Artsdatabanken

Vi har 5 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Artikkelvisninger
21748

Sosiale medier: